• بازديد:
  • دسته بندي: نرم افزار و آموزش

این نرم افزار دارای قابلیت های فراوانی می باشد که می تواند مقدار بانک خازنی را از روی موارد زیر محاسبه کند .

۱- محاسبه مقدار بانک خازنی با استفاده از قبض برق

۲- محاسبه مقدار بانک خازنی با استفاده از ظرفیت ترانس

۳- محاسبه فیوز و قطر کابل پله های خازنی

۴- محاسبات مورد نیاز در انتخاب خازن

۱.۴۲MB

دانلود نرم افزار ......

منتشر کننده: مرجع مقالات برق

 

ادامه مطلب